اشتباه گرفتن و اشتباهى گرفتن آدم ها

حكايت جالب امروز افراد در زندگى و كسب و كار
اشتباه گرفتن و اشتباهى گرفتن آدم ها در زندگى و كسب و كار ميتونه عواقبى رو داشته باشه كه جبران ناپذبر باشه يا آسيب ها و زخم هاىي رو بجا بزاره كه آثارش سرعت رشد شمارو بگيره
ميخوام بهت بگم هيجانى و احساسي تصميم نگير ،در انتخاب كردن هات و ورور افراد توى زندگى و كسب و كار مديريت داشته باش.
امضاكننده ى اتفاقات خوب و بد زندگيت فقط خودتى
پینوشت :همه چيز خوبه ؟روبه راهى !گذشته رو اينقدر مرور نكن روزهاى خوب توراهن

اشتراک گذاری این ویدئو:

×