کدام خدمات زیبایی درآمد بیشتری را دارد؟

یکی از سوالاتی که بسیاری از افراد در دایرکت از من پرسیده بودند این بود که کدام از خدمات زیبایی درآمد بیشتری رو در نهایت برای افراد داره

کما اینکه توجه بکنید لاین فشیال و پاکسازی هم جزو خدمات پرطرفدار هست که این سال ها در رتبه ی خوبی نسبت به درآمدزایی در یک سالن زیبایی داشته اما تمامی سالن ها به انجام سرویس دهی این خدمات استقبال نمی کنند☺️
✅شما از درآمد خودتان در صنعت زیبایی رضایت دارید ؟

پینوشت:این آمار منتشر شده مجموع سالن های زیبایی دایر می‌باشد …نه پیشنهاد برای شروع یک تخصص

اشتراک گذاری این ویدئو:

×